Výlet do historie

Mladí Dánové letos dostanou na ruce barevné pásky, které na první pohled určí jejich věk, aby personál restaurace a baru věděl, kterému z turistů je už 18 let, a podle toho jim prodal, nebo neprodal alkohol. Studenti si pásky sice mohou sundat, v takovém případě jim však podle policie hrozí postih.

(iDnes.cz, 9. 2. 2014)

Na základě nařízení o policejních nařízeních říšských ministrů ze dne 14. listopadu 1938 (Říšský zák. I., str. 1582) a nařízení o právu vydávati právní předpisy v protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039) se v dohodě s říšským protektorem v Čechách a na Moravě nařizuje:

§ 1
(1) Židům (§ 5 Prvního nařízení k zákonu o říšském občanství ze dne 14. listopadu 1935 – Říšský zák. I., str. 1333), kteří dovršili šestý rok života, je zakázáno ukazovati se na veřejnosti bez židovské hvězdy.
(2) Židovská hvězda pozůstává ze šesticípé hvězdy velikosti dlaně, černě vytažené, ze žluté látky s černým nápisem “Jude”. Budiž nošena viditelně pevně přišita na levé náprsní straně části oděvu.

§ 4
(1) Kdo jedná proti zákazu § § 1 a 2 úmyslně nebo z nedbalosti, bude potrestán peněžitým trestem až do 150 ŘM nebo vazbou až do šesti týdnů.

(policejní nařízení o označování Židů, 1. září 1941)